Facebook

Snake Roll artikkelserie

Dette kastet ligger mitt hjerte nærmest. Etter at jeg fikk se denne teknikken for første gang ble det fart i sakene, sjelden har jeg vært ute og trent så mye med fluestanga som i denne perioden. Jeg opplevde en helt annen verden av muligheter som effektiviserte mitt fiske.
Jeg hadde på denne tiden brukt Spey kastet i mange år, men kombinasjonen Spey og Snake Roll ga muligheter for helt nye måter å kaste/fiske på.

Foto: Mountain Media.

Alternativene er: Enkel Snake roll, Dobbel Snake roll, Air Snake, Opposite air Snake. Jeg vil i en artikkelserie i tiden som kommer, beskrive alle disse teknikkene med både tekst og film.
Denne gangen er det enkle Snake Roll kastet som skal beskrives.

Behersker du dette vidunderlige kastet med begge armene, kommer du nesten aldri til kort i elva. Med disse kombinasjonene kan du kaste i svært sterk vind, du kaster altså mer kontrollert i sterk vind med Snake Roll en Spey kastet. Grunnen til dette er at fortommen har en høyere hastighet når den treffer vannet i innkastet sammenlignet med Spey kastet.
Når du utfører Snake Roll grunnbevegelsen med stanga, setter du i gang en rotasjon på snøret fordi stangtoppen beveges i sirkelbevegelser. Dette sørger for at du jobber med en raskere snørehastighet i oppbyggingen av kastet, derfor ladder du stangen svært effektivt med full kraft når fortomen ankres i vannet.
Etter at du har løftet snøret opp av vannet i oppbygningen av kastet og snøret i sin helhet henger i lufta, kan du rett og slett regulere hastigheten på snøret mot innkastet bedre.


En annen fordel er at skyteklumpen blir ”forkortet” ved hjelp av denne sirkel bevegelsen, dette hjelper deg med å kaste i veldig trange posisjoner, derfor du kan også vinkle kastet ekstremt mye. En annen ting jeg er veldig fasinert over med Snake Roll, er at jeg i de ”fleste” situasjoner klarer meg kun med en kastearm, jeg kan kaste og løse de fleste situasjoner med samme arm fra begge sidene av elva.
Snake Roll grunnteknikken innehar en veldig rask energioverføring fra stang til snøre, derfor oppnår du så høy snørehastighet når du bruker dette kastet. På grunn av dette passer denne teknikken veldig godt for dagens raske stanger og skyteklumper.

Noen fordeler med Snake Roll.
Selv om du behersker enkelt Spey kast med begge armene, vil du få problemer når det blåser sterk vind nedstrøms, da er det vanlig å skifte til dobbelt Spey kast, men selv her må du løfte snøret ditt oppstrøms mot vinden. I denne situasjonen er det enkle Snake Roll kastet et helt fantastisk kast å bruke, fordi du bygger opp innkastet fra lesiden av kroppen i forhold til vinden.

Behersker du Spey kast kun med en arm, vil du få problemer med det doble Spey kastet når du fisker fra ”riktig” side av elva, og spesielt hvis vinden blåser nedstrøms vil du slite i denne posisjonen. Da vil blant annet det doble Snake Roll kastet eller Opposite Air Snake være gode løsninger, da disse anvendes med den armen du allerede behersker fluekastingen best med. (Disse teknikkene skal jeg skrive om senere).

 

Foto: Mountain Media.

Med kombinasjon av Spey kastet og Snake Roll i alle utgaver, vil du bli en fantastisk dyktig fluekaster og en meget effektiv fluefisker. Det må på ingen måte oppfattes slik at dere tror jeg rakker ned på Spey kastet - i forhold til mine eksempler hvor Snake roll er mer effektivt en Spey kast. Dette skriver jeg fordi det finnes en kasteteknisk løsning nesten uansett hvilken utfordring du møter på når du behersker og kombinerer Spey kast og Snake Roll. Min tanke med kombinasjonskastene jeg utvikler, er å bli en bedre fluekaster og laksefisker, jeg håper denne artikkelen gir deg lyst til å trene mer med fluestangen.

Et tips til.
De fiskedagene det blåser mye, er det en fordel å fiske med et synkesnøre. Dette skjærer gjennom vinden mye lettere, og du unngår at snøret driver for fort gjennom strømmen når vinden driver strømmen raskere nedstrøms. Dette gjelder også når elva er liten, da velger du bare et lettere synkesnøre.

Se en kortfilm for grunnteknikken - klikk her. Filmklippet er fra min nye film som heter, Tohånds videregående fluekasting - Mine beste kasteteknikker.

Grunnteknikken.
1) Løft stanga rolig og i en bevegelse som går skrått oppover og innover mot land. Denne bevegelsen er startbevegelsen for den enkle Snake Roll kastet, du vil med denne bevegelsen sørge for at det blir god avstand i mellom sirklene når de henger i lufta.

2) Beveg så stanga i en sirkel utover mot elva, prøv å lage en så rund sirkel som mulig med øverste arm på håndtaket, dette sørger for at du lager runde fine sirkler med snøret.

3) Husk at armene skal beveges i samme avstand fra kroppen under hele sirkelbevegelsen.

4) Beveg så stanga bakover mot land i en forsiktig akselerende bevegelse.

5) Som i Spey kastet må du også her løfte armene opp for og skape Spey bukta i innkastet, du må også stoppe stangbevegelsen i et sekund slik at fortommen ankres i vannet før du starter fremkastet.

6) Dette kastet er det enkleste av alle når det gjelder vinklingen fordi dette kastet har den korteste grunnbevegelsen, når snøret ligger i startposisjon nedstrøms deg må overkroppen være i samme retning, så nå du lager selve sirkelbevegelsen med stanga vrir du overkroppen utover mot elva.

NB! Husk at den grunntekniske Snake Roll bevegelsen er akkurat den samme for både enhånds og tohåndsfluestang. Det eneste som skiller disse stengene er hvordan du ladder stanga med kraft. Med enhåndsstanga og enhånds moderne kasteteknikk er det jo dobbeltrekket som brukes til og ladde stanga med ekstra kraft. Og den moderne måten og ladde tohåndstanga med kraft på, er jo med den meget omtalte ”Skandinavian style” teknikken, altså sakseteknikken som gjelder – du finner egne artikler om dette under linken ”kasting”.

Lykke til med fluekastinga, følg med i neste artikkel som skal ta for seg det doble Snake Roll kastet.

Mvh.
Jan Erik.


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp