Facebook

Refset vald på Rognes.

Her har du og vennene dine muligheten til å oppleve sommerens laksedrøm, innbitt kamp med storlaksen. Valdet er Støren JFFs medlemsvald, men noen få uker selges hvert år. Valdet innbyr til fiske med alle tillatte redskaper.
Øverst ligger Mushølen, en dyp og spennende høl for mark og slukfiskere. Refsethøra, nedenfor, den øvre delen egner seg for flue og sluk. Rett utenfor gapahuken blir strømmen roligere - mark og slukfiske, den nederste delen er bra for fluefiske.
Området passer utmerket for en vennegjeng, max 5 personer.
En kort strekning ved Rognes Bru - også på riksveisida er med i valdet. Dette området er best ved middels og lav vannstand. Overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet - Rognes- avstand ca. 500 meter.
Fangst i ett normalår fra 300 kg og oppover.

For nærmere info Johnny Hustad, mob 469 42 315

 

brenn


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp