Facebook

Fluesnøreboksen.

Denne artikkelen vil hjelpe deg til konkret å plukke ut et sortiment av snører du bør ha med deg på tur i forhold til hvilken elv du fisker i med tanke på størrelsen på elva. Det er ikke så artig å oppdage at elva forandrer seg underveis på fisketuren, for deretter og skjønne at man mangler et fluesnøre som man skulle hatt akkurat da.
Dette har jeg opplevd noen ganger, det er kjedelig og komme i denne situasjonen. Dette gjør at i min ”fluesnøreboks” finnes det aller meste av snører.
Forskjellige forhold i elva man kan møte på er:

• Stor og kald elv.
• Stor og forholdsvis varm elv (sommerflom)
• Mellomvannstand med varierende temp.
• Liten og varm elv.
• Liten og forholdsvis kald elv.

Som man ser vil forholdene kunne variere stort, og vi vet at laksens atferd styres direkte av vanntemperaturer og vannstand i elva. Det er tross alt fluesnøret som bringer flua ut i elva og ned til laksen, sett i forhold til dybde.

Mitt beste råd!
Det jeg opplever oftest, er at fiskerne i lakselva ikke har tunge nok synkesnører med seg på tur. De fleste strekker seg til å ha ett s2/s3 i fluesnøreboksen, men der stopper det også. Jeg svarer på spørsmål om dette at s3/s4 og tyngre synkesnører er de jeg bruker minst, men det er absolutt de viktigste snørene jeg har. Når elva plutselig stiger og blir større en på lenge så bli man ”short” på et snøre som opprettholder effektiviteten. Derfor er det svært behagelig/viktig og kunne finne fram et tyngre synkesnøre i akkurat denne situasjonen… og fiske videre: Altså sørg for å ha med deg tyngre synkesnører også.

De forskjellige elvene:
Noen elver er typiske smålakselver, andre er mellomstore eller store lakseelver i forhold til vannstand. Størrelsen på elvene varierer stort i det ganske land, ikke minst er det forskjell på om elva er regulert eller ikke. Er elva regulert vil den ikke få så store forskjeller i vannstand pga av minstevannstand. Elver som er uregulert, vil alltid bli mye mindre; eller også voldsom store i mange tilfeller fordi alt regnet som kommer fra himmelen renner ut i elva.

 

 

To eksempler: (Husk dette!)
1) I min elv Gaula fisker jeg ofte med et snøre som heter flyt/synk 3 på sommervannstand, dette snøret under samme forhold i en smålakselv vil ofte bli for tungt, der vil et snøre som heter flyt/synk 1 passe bedre med tanke på at jeg ikke skal feste flua i bunnen. Under samme forhold i eks Namsen, vil flyt/synk 5 snøret fungere bedre i forhold til de fisketeorier jeg har for valget av flyt/synk snører under disse forholdene.
Når vårflommen er på gang i Gaula, vil et synkesnøre som er tyngre en s2/s3 ofte være den beste løsningen, dette fordi at når snøsmeltingen kommer i gang så vil Gaula vokse seg kjempestor. Denne elva er ikke regulert, derfor hender det mange ganger at jeg fisker med fluestang på en vannstand som tilsier mer enn 400 kubikk. Under samme forhold i eks Orkla, vil s2/s3 snøret være tilstrekkelig på de fleste steder, fordi den elva er regulert slik at det samles opp mye vann i magasinene og elva holder derfor seg mer stabil.

2) Lokalkunnskap og fiskerfaring er ett stikkord, har du fisket lenge i samme elv og i det samme området og vald, vil du oftere lykkes med laksefangsten under forskjellige forhold i elva med tanke på vannstand og vanntemperatur ved å velge rett fluesnøre.

3 kategorier fluesnører.
Synkesnører: Er de beste for fiske på stor elv, vårflom eller sommerflom. Disse snørene vil i sin helhet synke ned i vannet, dette sørger for at flua kommer dypere ned i elva, og at flua fisker roligere gjennom strømmen = en giftig strategi på stor elv.
Vårflommen har kaldere vanntemperatur enn sommerflommen, dette fordi at vårflommen dannes av snøsmeltingen, sommerflommen dannes av varmere regnvann: Derfor bør et synkesnøre under vårflomfiske være av en tyngre synkegrad en under samme vannstand på sommerflomfiske, grunnet forskjellen i vanntemperatur og laksens atferd påvirket av dette.

 

Flyt/synk snører: Er veldig gode snører under mange forhold. Eks; under tidligfiske i ei smålakselv kan flyt/synk 3 snøret være helt perfekt, fisker du i ei mellomstor elv under vårflommen, er ofte Streamdip snøret fra Guideline (flyt/synk 5) snøret du bør satse på!
Så selv i de mindre elvene vil disse snørene effektivisere fisket ditt, spesielt når det er høy vannstand. Funksjonen disse snørene har er at bakerste del flyter og frontdelen synker, dette vil da bli helt korrekt i forhold til grunnere elver. Denne snøredesignen kan jeg ikke bruke i Gaula under vårflommen, fordi at den flytende delen sørger for at flua får en viss oppdrift i forhold til synkedelen. Dette gjør at ”daten” i strømmen mellom laks og flue blir for kortvarig i de store elvene.
I store lakseelver når det er mellomvannstand vil flyt/synk snørene være utrolige effektive fiskefangere, da er valget enten flyt/synk 3 eller flyt/synk 5, i forhold til hvor stor din elv er: I den samme elva under sommervannstand i forhold til om den er regulert eller ikke vil valget stå i mellom flyt/synk 3 eller flyt/synk 1, dette kommer an på hvordan karakter elva har i det området du fisker; eks - grunn og stri, eller dyp og rolig.
Den giftigste fiskemetoden jeg bruker på sommervannstand og sky laks, og spesielt om du er på storlaksjakt er nettopp å fiske ”dypt og raskt” med flua, dette er det bare flyt/synk snørene som kan hjelpe deg med. Det snøret jeg har høyest snittvekt på i Gaula når elva er liten er det magiske flyt/synk 3 snøret.

Flytesnører: Jeg fisker kun med flytesnører når jeg fisker med veldig små laksefluer eller imitasjoner som nymfer/ tørrfluer enten som moderne eller klassiske mønster.

Smålakselver.
Vårflom:
Flyt/synk 5 eller flyt/synk 3, alt ettersom hvor stor flommen er.

Mellomvannstand:
Flyt/synk 3 og flyt/synk 1, viktig med et alternativ om du fisker på
forskjellige steder i elva.

Sommerflom:
Flyt/synk 1.

Liten elv:
Flyt/synk 1 og flytesnøre.

Mellomstore elver.
Vårflom:
S2/S3 og S1/S2, alt ettersom hvor stor flommen blir.

Mellomvannstand:
Flyt/synk 5 og Flyt/synk 3, lurt med et alternativ i forhold til dybde og strømhastighet på valdet ditt.

Sommerflom:
Flyt/synk 3 og flyt/synk 1, alt ettersom hvor stor sommerflommen blir, og hvor mye elva blir farget.

Liten elv:
Flyt/synk 1 og flytesnøre.

Store lakseelver.
Vårflom:
S3/S4 og S2/S3; men et reservesnøre i s4/s5 er ikke dumt å ha i fluesnøreboksen.

Mellomvannstand:
Flyt/synk 5, flyt/synk 3 og S1/S2.

Sommerflom:
Flyt/synk 5 og flyt/synk 3, alt ettersom hvor stor sommerflommen blir, og hvor mye elva blir farget.

Liten elv:
Flyt/synk 3, flyt/synk 1 og flytesnøre.

Som du ser så øker antallet snører jeg anbefaler desto større elv du fisker i, dette fordi at variasjonene er større, dette påvirkes videre av om elva er regulert eller ikke. Husk også at fortomslengden må varieres i forhold til strømhastighet og dybde, se artikkelen ”fortommer” under menyen ”utstyr”.

”Rare” strømpartier.
Noen strømmer har forskjellige strømhastigheter i forhold til laksens standplass og der du fisker i fra. Dette kjennetegnes oftest med at strømhastigheten er raskere i mellom deg og laksetaket, dermed vil flua ofte fiske feil over det punktet laksen står.
I disse situasjonene skal du bruke et snøre som heter Streamline, dette snøret er konstruert motsatt av vanlige synkesnører. Det vil si at den tyngste delen av snøret er bakerst, og den letteste er ytterst. Dette sørger for at den tyngre bakerste delen bremser opp snørets fart i den strie strømmen nærmest deg, dermed vil den lettere frontdelen i intermediet synkegrad fiske helt perfekt over laksens standplass.
PRØV DETTE FANTASTISKE SNØRET FRA GUIDELINE.

Beslektede artikler:
Laksens atferd i forhold til vanntemperatur og vannstand.
Er det flua eller snøret som fanger laksen.

Det er ikke bare fluevalget som er viktig!

Jan Erik.


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp