Facebook

Fluekasting med synkesnører.

1 juni! Alle laksefiskere venter på denne datoen, hele vinteren drømmer vi om åpningsfisket.
Det er mange ting som skal planlegges, fluer skal bindes, et nytt synkesnøre tilpasses, bøker og filmer må studeres inngående, kastetrening og sosiale kvelder med fiskekompiser. Det er virkelig sant at fluefiske også er en vinterhobby.

Endelig er det snart sesongstart, jeg har overlevd en lang vinter enda en gang. Vi laksefiskere lærer oss og være tålmodige både før og underveis i sesongen. Det og være tålmodig er en viktig egenskap for en laksefisker for og få ventetiden til å gå; men også for å lykkes med fangsten i sesongen er det viktig med god tålmodighet.

Denne artikkelen skal handle om fluekasting med synkesnører, dette er også den første utfordringen vi møter på i lakselva i en ny sesong. Bruk våren på og trene med fluestanga, da vil du være mer forbred til sesongstarten. For å løfte snøret opp av vannet på enkleste måte, må du trene på rullekastet og Dobbel spey, dette er de teknikkene som er best å bruke i kombinasjon med Spey eller Snake Roll som selve fiskekastet.

Fiske med synkesnører.
Det er altfor mange fluefiskere som aldri fisker dypt nok, mange synes at det er vanskelig å kaste med tunge synkesnører, og velger dermed bort dette. Selvfølgelig er det litt vanskeligere å kaste med et synkesnøre kontra et flytesnøre, men det er ikke så vanskelig at det er helt umulig å lære seg. Jeg arranger egne laksefiske og kastekurs med tema synkesnører, dette er veldige populært kurs å være med på, mange starter faktisk å fiske med synkesnører på sine enhåndsstenger også etter disse kursene. Jeg skal komme med et noen gode råd som kan gjøre det lettere for deg å beherske dette fisket.

Fluekasting med tunge synkesnører er best å utføre med forskjellige Spey kast varianter eller Snake Roll teknikken, hvis du fisker med tyngre synkesnører vil et overhodekast være mer risikabelt med tanke på at du kan bli truffet av flua/snøret i fremslengen. Ett synkesnøre har en mye tynnere diameter enn et flytesnøre, derfor vil energien gå raskere igjennom snøret. Den hurtige overrullingen i bakslengen kan være vanskelig og kontrollere, og med ei stor og tung tubeflue montert på fortommen kan det være vanskelig og unngå å bli truffet – husk caps og fiskebriller! Med Spey kast eller Snake Roll, vil du unngå denne faren!

Tilpasning av skyteklumper/synkesnører.
I forhold til synkesnørefiske er det to ting du må tenke på. Det første er; du bør ha et utvalg med synkesnører som hjelper deg med og fiske effektivt uansett vannstand, dybde og strømhastighet: Det andre er; synkesnørene må justeres riktig i forhold til optimal gramvekt til stangen og kasteteknikken din, da blir snøret lettere og løfte opp av vannet slik at du greier og kaste snøret effektivt i fiskende posisjon igjen. Du kan lese om mine anbefalinger om kapping av skyteklumper i en egen artikkel om dette.

Jeg anbefaler deg gjerne og prøve de nye synkesnørene til Guideline som heter ”Ready to Go”. Dette er ferdig kappede skyteklumper med løkker, det er ikke første gangen et slikt konsept ser dagens lys. Men uansett så vil dette med Guideline Power Taper sine mange fordeler, være det absolutt beste du kan bruke. Jeg anbefaler ”short cut” snørene, disse leveres i alle synkegrader og faktisk helt ned til synkegrad S6/S7.
Denne snøreserien er det produktet som har imponert meg aller mest av alle de nye produktene jeg har prøvd i de 5 siste årene, i dette konseptet finner du garantert ditt favorittsnøre.

Rullekastet brukes veldig ofte i en kombinasjon med Spey kastet eller Snake Roll for fiske med synkesnører, og her ligger mye av hemmeligheten. Utfører du rullekastet på en bra måte er det ikke så vanskelig å fiske selv med de tyngste synkesnørene, rullekastet bruker du når du fisker på rett siden av elven i forhold til din kastearm.

Den andre kasteteknikken jeg anbefaler deg og bruke er Dobbel Spey, denne teknikken er knallbra når du fisker på ”feil” side av elven i forhold til din kastearm.

Både rullekastet og Dobbel Spey kan fint kombineres med alle kasteteknikker.

 

Rullekastet.

I rullekastet må armen/stangen må beveges skrått oppover og bakover til bakstoppen.

 


1) Når du starter rullekastet senker du stangen helt ned mot vannflata, det blir nå lettere og få synkesnøret opp fra vannet. Deretter må bevegelsen gå skrått oppover og bakover for å løfte snøret opp av vannet, men du må passe på at fortom og fremre del av fluesnøret treffer vannet igjen før du beveger stanga framover. Du må altså ha en markert stopp med stanga før du starter framkastet, fortommen fester seg ikke i vannet og skaper den kraften du trenger for å løfte snøret opp av vannet uten denne stoppen, og du vil heller ikke få strekt ut snøret i riktig posisjon foran deg.

Fortom og fremre del av snøret må treffe vannflata før du starter fremkastet.

 

2) Når du er på vei mot framslengen er det viktig å stoppe tidlig med stangen. Stopper du stangen for lavt ned mot vannet vil du åpne snørebukta så mye at snøret ikke vil strekke seg helt ut i vannet foran deg. Setter du stoppen tidlig/høyt vil stangen være mer ladet med energi og ha en høyere posisjon i forhold til vannflata, noe som sørger for en bedre overrulling. Dette gir snøret mer fart fremover, og bedre tid til å strekke seg helt ut i vannet foran deg.

Husk og stopp stangbevegelsen tidlig, dette sørger for at stangen er mer ladet med energi, samt at snøret for bedre tid til og rulle over.

 

Begge disse fasene av rullekastet har den samme teorien uansett om du fisker med enhånds eller tohåndsfluestang, forskjellen vil være hvordan du ladder stanga med kraft, det er da dobbeltrekket som gjelder for enhåndsstanga og saksebevegelsen for tohåndsstanga.

 

Dobbel Spey.

Dette kastet er veldig viktig og lære seg uansett snørevalg, dette er også det letteste kastet og bruke for å kunne fiske effektivt fra ”feil” side av elva; det er langt i fra alle fluefiskere som kaster like bra fra begge sider av elva.
Altså… når du fisker fra den siden av elva hvor du har øverste arm nedstrøms deg, skal du bruke Dobbel Spey. For synkesnørefisket er dette det perfekte kastet! Dette kastet hjelper deg ikke bare til å få snøret lett opp av vannet fra utfisket posisjon, men det hjelper deg til og få kastet flua ut i elva med en perfekt vinkel, slik at snøret synker effektivt gjennom overflatestrømmen tidlig nok i kastet.

Øverste arm i vannrett posisjon ut fra kroppen.

 

1) Når du starter Dobbel Spey bevegelsen, så senker du stanga ned mot vannet, dette vil hjelpe deg lettere og få løftet snøret opp fra dypet nedstrøms deg. Beveg stangtoppen oppstrøms elva, dette bør gjøres i en arbeidshøyde hvor øverste arm er i vannrett posisjon ut fra kroppen. Armene krysses i det øyeblikket at øverste arm peker oppstrøms, dette vil si at nå er nederste arm i nedstrømsposisjon. Dette er signalet om at nå skal bevegelsen stoppes for så og føres tilbake mot innkastet. Det er svært viktig at øverste arm beveges mot bakstoppen i samme vannrette arbeidshøyde som i første fase, dette sørger for en bedre kontroll med snøret og fortom før du starter fremkastet som bringer snøret/flua ut i elva igjen. En vanlig feil i denne fasen av Dobbel Spey er; hvis du løfter øverste arm høyere og nærmere kroppen mot innkastet, vil du få snøret mot deg og dermed produsere en slakke i snøret, da vil du ikke få godt nok vannfeste med fortommen når du skal kaste snøret utover elva!

Stopp armbevegelsen når nederste arm er i nedstrøms posisjon.

 

Øverste arm i samme vannrette posisjon mot innkastet.

 

Husk og beveg nederste arm ut fra kroppen i denne fasen av kastet, øk hastigheten på bevegelsen frem mot bakstoppen.

 

Sjekk underste armens posisjon i denne fasen.


2) Når du planlegger krafttilsetningen i innkastet, så er det effektivt og bevege nederste arm ut fra kroppen samtidig som du starter bevegelsen mot innkastet. Dette sørger for at nederste arm er i posisjon ut fra kroppen, og dermed har du det beste utgangspunktet for og starte fremkastet. Husk også å øke hastigheten med stanga bakover mot innkastet – dette sørger for at spey bukta blir strammere mellom vannflata og stangtoppen slik at stanga er mer ladet med energi før fremkastet kommer.

Husk også å synkronisere stoppen og slippen i fremkastet, (se egen artikkel om denne fasen i alle fluekastene under menyen ”Fluekasting”)

Luftmending.
Luftmendingen er også viktig å lære seg i forbindelse med synkesnørefiske, når du fisker med synkesnøre på vårflommen er hensikten og få snøret til og synke ned så tidlig i drivet som mulig slik at flua kommer i laksens vandrerute med en gang. Derfor skal luftmendingen legges oppstrøms elva med synkesnøre, da vil du få en slakke på skytelina mellom stanga og vannflata, dermed synker snøret raskere ned i elva. vinklingsgraden på kastet kan godt være ca 90 grader på vårflomfisket.
Luftmendingen er ikke så vanskelig å lære seg, du beveger stanga rolig oppstrøms etter at du har stoppet stanga og sluppet snøret i fremkastet. Stanga bør stå i oppstrøms posisjon når fortommen treffer vannet.

Kaste/fiske tips.
For å oppnå at synkesnøret synker ned så tidlig og dypt som mulig på hvert kast, skal du gå ett skritt nedstrøms etter at snøret kastes i elva, dette sørger for at du slakker skytelinen enda mer slik at snøret synker dypere ned i vannet enn luftmendingen hjelper deg med alene. Gjør du begge deler, vil du fiske svært effektivt.

Fluorkarbon fortommer.
Jeg anbefaler og bruke slike fortommer under vårflomfisket fordi fluorkarbon er tyngre og stivere en vanlig nylon fortommer. Dette hjelper deg til og presentere fortomen bedre også med en større/tyngre tubeflue, fluorkarbonfortommen vil sammen med synkesnøret trekke flua raskere ned igjennom overflatestrømmen enn nylon fortom klarer.

 

Beslektede artikler for junifisket.

Menyen - fiske:
Vårflomfisket.
Er det flua eller snøret som fanger laksen?
Fortommer.
Tilpassing av skyteklumper.
Fluesnøreboksen.

Menyen - fluer:
Flueboksen for vårflomfisket.
Livsfarlige tubefluer for tidligfisket.


Menyen - fiskeskoler:
Guideline valdet.
Hokkseggen kurset.

Menyen - fluekasting:
Stoppen og slippen.
Snake Roll. Se en kortfilm om Snake Roll kastet og synkensører.


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp