Facebook

Er det flua eller snøret som fanger laksen?

Jeg vil i denne artikkelen prøve å sette fokus på fluesnørenes egenskaper, for å kunne lure laksen til hugg oftere under alle forhold man fisker på i løpet av sesongen. For de fleste fiskerne er det fluene som får æren for fangsten, og selvsagt er jeg også enig i at fluevalget er viktig. Men kanskje kan man øke fangsten med å ha mer fokus på snørene.

Generelle råd om flue fiske etter laks.
Jeg reagerer ofte med forundring når jeg leser, og hører hva de fleste fluefiskerne prater om på nettsider, demoer, messer og kastekurs i forhold til den fokus fiskerne har på fluekastingen. Det er mye snakk om kastelengder og hvilket snøre man kaster lengst med; er det ikke tross alt viktigere å snakke om når de forskjellige snørene fisker best. Mitt poeng er: Hva med fiskingen? I dag finnes det en stor generasjon fiskere som har mer kasteerfaring enn fiskeerfaring, det er på høy tid å sette fiskingen på kartet igjen.
Skulle jeg sette opp en liste over de viktigste tingene for å lykkes med å få laksen til å ta flua oftere, ville den se slik ut:

Lokalkunnskap: Lær deg alt om elvas oppgangsmønster: Sjekk ut hvor valdet du skal fiske på ligger i forhold til sjøen, og ikke minst når i sesongen du skal fiske der, dette er viktig i forhold til laksens oppgangsmønster. Jeg har god erfaring med å ha base på et sesongkort- vald for å kunne orientere meg om laksen sin varierende atferd utover sesongen. Dette vil gi meg verdifull informasjon underveis slik at jeg kan bevege meg rundt omkring på flere vald og områder i elvedalen. Det vil alltid være lurt å ha flere vald å fiske på, terrenget i elvedalen endrer seg underveis, og det vil ofte være lurt å se hele området under ett i forhold til hvor elva er oppgangshindrende for laksen under varierende forhold. Dette er viktigere enn alle verdens 40 meters kast.

Fiskerfaring: Hvordan skaffe seg erfaring? Du må fiske så mye som mulig i samme elv på alle forskjellige forhold underveis i sesongen, spesielt når det er vanskelige forhold i elva. Dette vil gi deg den nødvendige erfaringen som tilslutt gjør deg til en erfaren laksefisker, bare da kan du velge riktig utstyr, og virkelig få bruk for dine timer med fluekastetrening.

Lær av ørret fiskeren: Vi laksefiskere har mye å lære av ørretfiskerne; de har en helt annen atferd langs sine fiskevann. De bruker mye mer tid til observasjoner på alt omkring seg i naturen, dette er vi laksefiskere for dårlig til. Ofte ødelegger vi for oss selv med å fiske i hjel hølene med tusenvis av 45 graders kast som fiskes akkurat likt hele turen igjennom. Tilslutt er laksen fullstendig immun mot våre fluer. La elva hvile! Ta dere tid til observasjoner, og prat sammen underveis slik at dere oppdaterer hverandre om forholdene, og gjør laksefisket til et teamfiske, det øker spenningen og effektiviteten.

Dette er de aller viktigste sakene å ha mye kunnskap om. Det hjelper ikke og være en dyktig kaster hvis man mangler erfaring på disse områdene.

Wf snører.
Jeg bruker mange forskjellige snører til mitt laksefiske. Når jeg fisker med flytesnøre fisker jeg mest med moderne wf snører, disse er bedre egnet for raskere stangaksjoner enn de tradisjonelle wf snørene; de er også godt egnet for spey casting. Mitt flytesnørefiske er det samme som nymfe og tørrfluefiske. Fluene som jeg da bruker er Riffling Hitch som tubeflue, og selvfølgelig rådyrhårs fluer som Streaking Caddis og Bombere, men også Rakkelhanen og Goddard Caddis er spennende som laksefluer, disse bruker jeg som oftest på liten og varm elv med sky fisk. Jeg synes et wf snøre øker presisjonen bedre enn en skyteklump. Dette tørrfluefisket er et nær - og mellom distanse fiske når det gjelder kastelengden på liten elv, derfor er wf snøret lettere å jobbe med enn
skyteklumper på grunn av løkkesystemet på klumpen.
Jeg bruker nesten aldri flytesnøre når jeg fisker med tubefluer eller andre våtfluer bundet på enkel eller dobbelkrok. Unntaket for dette må være på ekstremt liten elv eller i de typiske smålakselvene. Derfor går jeg over til skyteklumper med en eller annen synkeeffekt under de fleste forhold når jeg fisker med normale laksefluer.

Skyteklumper.
Det er disse snørene som blir mest brukt i det moderne laksefiske. Dette fordi de fleste fisker med kjappe stangaksjoner og bruker moderne kasteteknikker. Som oftest når det diskuteres snører, er det kasteegenskapene som er i fokus. Dette er helt klart en viktig del, men jeg savner en diskusjon om snørene som ”fiskefangere”.

Det finnes 3 forskjellige kategorier skyteklumper i forhold til det praktiske fiske.
Disse er: 1) flytesnører. 2) flyt/synk snører. 3) synkesnører.

Kategori 1 og 3 er jo de snørene som det settes mest fokus på: Altså flytesnører på sommerelv og synkesnøre på stor elv, enten vår - eller sommer flom.
Kategori 2 er snører som fisker best på normalstor til liten elv. Det finnes 3 varianter; dette er flyt/synk 1 - flyt/synk 3 og flyt/synk 6, disse snørene er ofte mine favoritter. Disse snørene har egenskaper som er fantastiske for å provosere laksen til hugg. Flyt/synk 3 snøret er nok mitt favorittsnøre. Skyteklumpene er totalt overlegne alle andre snører i forhold til det moderne laksefiske med synkesnører. Det er så mye lettere å kaste med en skyteklump enn et langt wf- snøre når flua skal dypt ned i elva. De moderne synkeklumpene i dobbel synkegradfunksjon har mange fordeler, fiske og kastemessig. I forhold til ”den eldre generasjonen” av synkesnører og klumper, så er dette fisket blitt komfortabelt selv med lettere utstyr.

Generelle fiske tips for fiske med forskjellige fluesnører.
- Fisker du mest med flyt eller intermediet snører, så fisker du kun i de øvre vannlagene i elva. Du vil aldri kunne fiske hele elva i forhold til dybde. Det er mange lakser som bare ser flua di som en skygge langt der oppe! Teorien om at ”tar den, så tar den” holder rett og slett ikke, til det er fritida for kort og verdifull.

- Hastighet er et stikkord: Mange ganger kan det være rolig hastighet på flua som gjelder, under andre forhold er det rask hastighet som gjør at du opplever en herlig laksefight. Dette er det kun snørevalget som kan hjelpe deg med å endre, ettersom forholdene i elva favoriserer den ene eller andre metoden.

 

- Bruker du flytesnøre for tidlig i sesongen i de store elvene, vil flua fiske for høyt og raskt i strømmen. Dette vil skje selv med en synkefortom montert på flytelina. Fordi laksen svømmer dypt og rolig oppover elva, påvirket av den kalde temperaturen og harde overflatestrømmen. Flytesnøret som ligger i overflatestrømmen vil sørge for at oppdriften på synkefortommen blir for høy, slik at flua kommer for høyt i vannet. I de små elvene vil flyt/synk 3 snøret ofte være tilstrekkelig.

- Bruker du for tungt synkesnøre på for liten elv, vil flua gå for sakte til at laksen synes dette er noe spennende, fordi laksen vil se flua på lang avstand under slike forhold med god sikt i vannet. Når det da legges kast etter kast ned mot fiskens standplass, har den for lengst mistet interessen for flua når den kommer ned til laksen. Du vil ofte få bunnapp, med et for tungt synkesnøre på liten vannstand.

- Det er ofte avgjørende på liten elv og kunne bruke et snøre som faktisk fisker både dypt og raskt i slike situasjoner. Her er svaret flyt/synk 3! Dette er et snøre som fisker dypt og raskt selv på mellomstor elv. Grunnen til dette er at snøret har en flytende bakdel som går over mot 2 meter med intermediet synkegrad og deretter kommer spissen med synkegrad 3. Du vil som oftest ikke gå i bunnen med dette snøret. Den flytende bakdelen hjelper deg med god hastighet på flua i samarbeid med overflate- strømmen i forhold til rene synkesnører, dette snøret er også bedre kasteteknisk enn flytesnører påmontert en separat synkefortom. Dybden du fisker flua på, regulerer du med fortomslengden, bruker du en fortom av fluorkarbon som butt på dette snøret, unngår du ubalanse i kastet.

- Det er viktig å komme ned til fisken med flua under de fleste forhold. Det er flere grunner til dette: Den ene grunnen er at fisken ofte står dypt, og lettere tar ei flue som kommer foran snuten på den. Den andre grunnen er at de aller fleste fisker med flytesnøre eller intermediet derfor er det viktig å gjøre noe annet. Denne teorien ligger under punktet ”motsatt teorien”.

- Husk å prøv et synkesnøre på både mellomstor og liten elv: det er mange høler som med fordel kan fiskes med et riktig tilpasset synkesnøre, i forhold til strømhastighet og dybde.

Sommerelv
Finnes det noen snører som fanger storlaks oftere enn andre snører på denne vannstanden? Det snøret jeg har høyest snittvekt på, er ikke flytesnøre: Som oftest fiskes det med flytesnøre under sommerelv fiske, da med lette tohånds eller enhåndsstenger. Mange fiskere finner ikke fram fluestanga før elva blir mellomstor, eller liten og varm et stykke ut i sesongen, og fordi et flytesnøre er lettere å kaste med.
Er elva liten og varm, og man fisker med flytesnøre og små fluer, er det ofte smålaksen som tar flua, men den store som lurer i dypet tar også ei fristende flue som fiskes strategisk og riktig på liten elv. Selv under nymfefiske på liten elv bruker jeg ofte et snøre som fisker dypt, dette er flyt/synk 3 snøret. Et godt råd: Du må tenke alternativt, får du ikke laksen til å ta etter mange fluebytter fisket med samme snøre, så skift snøre og fisk dypere. Dypt og raskt er ofte bedre enn nok et fluebytte til på det samme snøret. Dra i snøret - lag bevegelser på flua dypt der nede i sommerhølen, og i de andre partiene du vet laksen står under rådene forhold, et tips til… gjør du dette bør du holde et godt tak i stanga, ellers….

Mellomstor elv.
Dette er ofte den beste vannstanden i elvene, under slike forhold fungerer de fleste vald bra. Fordi laksen har en problemfri hverdag og kan utføre sine gjøremål uten de helt store anstrengelsene. Dens hovedoppgave er enkelt sagt, å ta seg fram til sin barndomshøl.
Det vil i større grad være oppgangshindrende for laksens oppgangsmønster med for liten eller for stor elv på de fleste vald. Når det gjelder snørevalg under disse forholdene vil jo lokalkunnskapen ha mye å si, deretter er jo temperaturen i elva viktig for valget av snøre. Vi kan regne med at laksen stort sett tar seg lett oppover elvedalen, og stopper bare når den selv føler for det, og ikke for at den brutalt blir hindret fysisk på grunn av vanskelig terreng i elvedalen. Altså, laksen kan gå ganske fort. Dermed fisker vi for det meste på laks som kommer, da er det greit med en noe stor flue, og selvfølgelig et synkesnøre som jobber i vannlagene mellom intermediet og synk 2. Flyt/synk 3 snøret er også et meget godt alternativ under disse forholdene, dette i forhold til dybden i hølen, og overflate strømmens hastighet. Dette snøret vil fiske like dypt som et S1/S2, men flua di vil fiske raskere fordi flytedelen hjelper deg med dette i samarbeid med overflatestrømmen. Denne hastighetsforskjellen kan ofte være det som avgjør at laksen gir deg en opplevelse du aldri glemmer og som du vil oppleve mye oftere.

Stor elv.
Når det gjelder synkesnørefiske, så får jeg mange spørsmål fra fiskere om hvordan snører de skal velge, problemstillingen kan være valget mellom S2/S3 eller S3/S4
Jeg svarer da at jeg har begge disse snørene og alle de andre også, det vil si alt fra Hover/intermediet til synk 7.
Man kan jo aldri vite hvordan forholdene vil endre seg i løpet av fisketuren; er man på en uketur kan jo forholdene endre seg drastisk. Ser du hele sesongen under ett, så vil alle disse snørene ha vært i bruk flere ganger.
En ting er jo at vannstanden i elva endrer seg på grunn av værforholdene, de færreste tenker på at terrenget også endrer seg i et større område eller på et vald. Det vil si at strømforhold og dybde er forskjellig, slik at det kan være 2 forskjellige snører som fisker best på samme vald og samme vannstand. Fisker man på et langt vald eller flere vald, kan det være at enda flere varierende synkesnører skulle vært i bruk på samme forhold, dette for å kunne fiske så effektivt som mulig.

Kjøper jeg S2/S3 trenger jeg vel ikke S3/S4 spør mange meg. Jeg svarer da at S3/S4 er det jeg bruker minst av disse; men det er det viktigste snøret jeg har. Kommer jeg ikke til bunns med den letteste av dem, er det fantasisk vakkert å kunne montere det tyngste, for så å fiske flua enda dypere på stor og kald elv med stri strøm. Det har hendt meg flere ganger at ved å skifte til et tyngre synkesnøre, så har laksen tatt med en gang. Når jeg fisket med en lettere synkegrad kjente jeg ingen ting, dette gjerne med samme flue.
En annen problemstilling jeg ofte får spørsmål om, er at de har kjøpt flyt/synk 3 snøret, da trenger de vel ikke S2/S3 spør de. Igjen så må jeg nok svare det de helst ikke vil høre, nemlig at de trenger begge disse snørene også. Det rene synkesnøret vil jo bryte gjennom hele overflatestrømmen og fiske mye dypere og roligere enn flyt/synk snører. Disse vil ha en mye høyere oppdrift i frontdelen på grunn av flytedelens samarbeid med overflatestrømmen.

Generelle fiske tips for fiske på stor elv.
Husk å bruke korte fortommer når du fisker med synkesnører på stor og kald elv. På sommerflomfiske med synkesnører kan nok fortommen være noe lengre, fordi vannet er varmere senere på sommeren. Fluorkarbon fortommer er enestående sammen med synkesnører, de vender over store tubefluer bedre, fluene vil synke raskere og dypere ned sammen med snøret. Store tubefluer er ofte det beste å fiske med for å komme i kontakt med de store blanke laksene vi drømmer om hele vinteren, mønstret på fluene kan variere fra elv til elv.

Jeg vil i en senere artikkel, skrive om mine fisketeorier for fiske på mellomstor og liten elv.

Jan Erik Granbo.


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp