Facebook

Tørrfluer og nymfer.

Senere på sesongen, når elva blir liten og varm, må vi finne fram andre fluer enn de moderne laksefluene. Nå fisker jeg mest med tørrfluer i klassiske og moderne utgaver. Flueboksen for disse forholdene inneholder følgende fluer: Riffling Hitch, Bombere, Muddlere, Streaking Caddis, Rakkelhanen, Madam x, Godard Caddis og Superpuppa. De klassiske våtfluene jeg velger på treg laks er: Teal and Silver, Kopparslagarfluggu og Highlander varianter for dagfiske. Når kvelden siger på er det ei March Brown, Phatagorva eller Hairy Mary som er favorittene. Nattfisket er noe enklere, da holder det med ei Red Butt. Alle disse våtfluene binder jeg i både enkel og dobbelkrok størrelse 8 - 12. Jeg har også noen egenproduserte ”laksenymfer”, disse nymfene bindes i hovedfargene til de overnevnte fluer. Jeg fisker ofte disse nymfene med flyt/synk 3 snøret fra Guideline. Jeg vil etter hvert skrive mer om min fiskeerfaring under disse forholdene. 


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp