Facebook

Dobbeltrekket.

Dobbeltrekket er veldig viktig å kunne, dette hjelper deg til og sette mer fart i snøret, fordi stanga blir bedre oppspent med et riktig utført dobbeltrekk.
I forrige artikkel om fluekasting, skrev jeg om selve bevegelsen på kastearmen for å skape ekstra kraft, denne gangen skal det handle om dobbeltrekket og hvordan dette skal utføres. Ett riktig utført dobbeltrekk hjelper oss på mange måter med å kontrollere fluekastet slik at vi så ofte som mulig får full strekk på fortommen. Dobbeltrekket består av to bevegelser: Første fase trekkes når stangen er på vei bakover, andre fase trekkes når stangen beveges framover igjen. Jeg utfører dobbeltrekket på akkurat samme måte, uansett kasteteknikk. Variasjonene ligger mest i hvor langt du skal kaste. Lange kast = lange trekkbevegelser, korte kast = korte trekkbevegelser. En god vane er også å bruke korte trekkbevegelser når du starter opp kastet, så forlenger du armbevegelsen ettersom du nærmer deg slutten av kastet, dette gir en fin kasterytme.

Bildeserie 1.
Når stanga står i posisjon bakkastet, skal trekkarmen også være på plass i bakre posisjon, fra dette punktet skal begge hendene beveges samtidig framover igjen, dette gir mest kraft og best balanse i stangen.

 

Bildeserie 2 (feil utført).
Legg merke til trekkarmen på denne bildeserien, den står rolig hele tiden samtidig som stangarmen beveges fremover. Hvis du beveger kun stangarmen framover og står rolig med trekkarmen til du nærmer deg fremkast posisjonen, for deretter å utføre dobbeltrekket på slutten av fremkastet, vil du skape ubalanse i stangen. Snøret vil mange ganger få en ”slakke” i denne posisjonen også, da vil resultatet ofte være at fortommen ikke strekker seg helt ut på vannet. Ofte er resultatet griserumper og ujevne bukter på grunn av dette ”slaget” som stangen får når du trekker så sent fordi dette gir en ubalanse i oppspenningen av stanga.

 

Bildeserie 3.


Dette bildet viser riktig armstilling i avslutningsfasen av dobbeltrekket. Her står trekkarmen inntil kroppen, dette gir best effekt for oppspenning av stangen fordi at kastearmen lettere kan beveges rett frem til stopp posisjonen.

 

Dette bildet viser feil i avslutningsfasen, her er armen trekt ut fra kroppen, noe som ofte gir skeiv stangbevegelse. Dette medfører ofte feil i framkastet og er veldig inneffektivt for oppspenningen av stangen.

 

Bildeseire 4 (Spey kastet).
Det er en vanlig feil blant fiskere som skal spey kaste med enhånds at de ofte glemmer den første fasen av dobbeltrekket, de står da helt rolig med trekkhånden til stangen er i bakre posisjon, så trekkes det når stangen beveges fremover igjen. Dette er egentlig kun et enkeltrekk. Kaster man kun med enkeltrekket i enhånds spey kast mister man mange fordeler. Det er en stor fordel og komme i gang med første fase av dobbeltrekket, dette gir større fart på snøret bakover, så når snøret treffer vannet og spennes i mellom vannet og stangen, blir spey bukten strammere/smalere. Dette spenner opp stangen mye bedre, du vil kaste lengre med et effektivt første fase trekk. Det er også lettere og skape et effektivt andre fase trekk, fordi du bare kan gli etter med trekkhånden mot bakre posisjon, man behersker videre enhåndsfisket med store fluer og synkesnører bedre. Sist men ikke minst så er det en stor fordel at snøret har høy fart når det treffer vannet når du fisker i trange posisjoner, fordi du ofte må sette snørebukta i vannet foran deg.

På denne bildeserien ser du at trekkhånden beveges bakover i første fase, dette gir større fart på snøret i innkastet.

 

 

 

 

 


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp